Erityisopetus


ToteutuksetVerkostot

Sometu
Vinkkiverkko

Blogikirjoitukset

Ajatuksia autismiopetuksesta ja yhdenvertaisuudesta - Tero Toivanen

Työkalut (sisältäen lukiohjelmia, apuvälineitä jne valmistavia tahoja ja muita kontakteja)


Celia

on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa - esim. äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Asiakkaina on mm. näkövammaisia, ikääntyneitä, luki- ja oppimisvaikeuksisia, kehitysvammaisia ja lihastautia sairastavia ihmisiä sekä heidän kanssaan toimivia laitoksia ja yhteisöjä. Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen on Celian asiakkaille täysin maksutonta.

CognAid

tarjoaa opetus- ja terveysalan tuotteita ja palveluita sekä koulutusta ja konsultointia alan ammattilaisille ja perheille

Comp Aid Oy

tuottaa tietoteknisiä ratkaisuja ja palveluja erilaisiin tarpeisiin elämän eri vaiheissa: oppimisen, koulutuksen, työssä selviytymisen ja kuntoutuksen tueksi, myös vapaa-ajan ja ikäihmisten tarpeisiin.

DATERO ry

Erityisryhmien tietotekniikkakeskus

Early Learning

materiaaleja opetukseen, harjoittelemiseen, testaamiseen sekä virikkeeksi
Kaikkioppivat.fi Early Learning - keskustelufoorumi

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Erilaisten oppijoiden liitto


Facebook

Kaikille lapsille samat mahdollisuudet oppimiseen Facebook-ryhmä

Inkluusio eli "osallistava kasvatus"


Luki-Luukas

on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto

Lukineuvola

Pikalukitesti
Tietopankki

Mikrolinna

Opetusohjelmat kotiin, päiväkoteihin ja oppilaitoksiin

Opettaja.tv


Opintoluotsi


Opperi

julkaisee opetusmateriaalia ja järjestää koulutusta matematiikkaa opettaville opettajille: miten opetetaan matematiikkaa monipuolisesti erilaiset oppilaat huomioon ottaen.

Pohjoismaisen apuvälineiden kehittämiskeskuksen tuella apuvälineitä lukemiseen ja kirjoittamiseen


Tele Scope Oy

on erikoistunut mm. kuulonhuoltoalan apuvälineiden sekä opetusympäristöön soveltuvien äänentoistojärjestelmien myyntiin, markkinointiin, koulutukseen ja niiden asennuspalveluihin

Turun Yliopiston Oppimistutkimuksen keskus

Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) on kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian laitoksen yhteinen tutkimusyhteisö.
Keskuksen tarkoituksena on toimia oppimisen ja koulutuksen alaan keskittyvänä monitieteisenä, kansallisesti ja kansainvälisesti huipputason tutkimus- ja jatkokoulutusyksikkönä.

Ulkomaisten lukijärjestöjen sivuja

www.fmls.nu (Ruotsin lukijärjestö)
www.fob.se (Ruotsin lukivanhempien yhdistys)
www.dysleksiforbundet.no (Norjan lukijärjestö)
www.ordblind.com (Tanskan lukijärjestö)

Vinkkiverkko-wikin Lukihäiriö-sivu

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Vinkkiverkko-wikin Viittomakieli-sivu


YouTubeWikikirjastoWikipedia

Ammatillinen erityisopetus
Erityisopetus
Inkluusio (kasvatustiede)
Oppimisvaikeus

Hankkeet

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanke

hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

Lukineuvola

Lukineuvolan palvelut on tarkoitettu aikuisille ja nuorille oppimisvaikeuksille eli erilaisille oppijoille sekä eri alojen ammattilaisille: opetuksen ja koulutuksen ammattilaisille, opintojenohjaajille, sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille, työvoimapuolen toimijoille, kirjastojen henkilökunnalle. Oppimisen erilaisuuden tunnistaminen ja huomioiminen yhteiskunnassa on kaikkien yhteinen asia. Lokakuussa 2005 avasivat ovensa maamme neljä ensimmäistä lukineuvolaa. Neuvolat toimivat Joensuun seudulla, Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla ja Vaasan seudulla. Hanke päättyi tammikuussa 2008.