Ilmiöpohjainen oppiminen

Toteutukset


Wikit

  • Ilmiöpohjaisuus - Ilmiöpohjainen rakenne valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden (OPS) oppiainepohjaisen rakenteen rinnalle

Blogit


Blogikirjoitukset


Verkostot

Sometu
Sometu/Ilmiöpohjaisuus-ryhmä
Vinkkiverkko
Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Ilmiöpohjainen oppiminen Facebook-sivu
eDelfoi/Delfoi-työpaja: ilmiöoppiminen

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Hankkeet

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO

Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.