Matematiikka


Toteutukset


Peda.net

Lyhyen matematiikan starttikurssi


Blogikirjoitukset


Markus Aalto: Syve-seminaarin iltapäivä matikan merkeissä
Matematiikan ja tietotekniikan ope
Matematiikkaa
Pekan opetusloki

Verkostot


Science-verkosto
Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko/Matematiikka-ryhmä

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

EDUMOL

Avoin luonnontieteiden oppimisympäristö.

GeoGebra

on ilmainen ohjelma matematiikan oppimisen ja opettamisen avuksi.

KENKEN

Sudoku-tyyppinen peli, joka harjoittaa loogista ajattelukykyä ja matemaattisia taitoja.

Khan Academy

videoita ja harjoitustehtäviä englanniksi

Kirjanmerkit

Delicious: Mikko Rahikka
Diigo: Anne Rongas

MAOL ry: Matematiikkasivustoja

Mathematics in Movies

matematiikkaa sisältäviä elokuvaleikkeitä.

Math.fi

ympäristössä voit harjoitella peruskoulun ylempien luokkien matematiikkaa

National Library of Virtual Manipulatives

on matematiikan pelejä ja harjoituksia sisältävä sivusto.

Neiti X

ja ratkaisun paikka. Apua yhtälöiden ratkaisemiseen.

Neiti Y

ratkaisee tahdon voimalla. Apua yhtälöiden ratkaisemiseen.

Online LaTex Equation Editor

kaavaeditori muuntaa matemaattiset lausekkeet verkkosivuille upotettavaan html-muotoon.

Opperi.fi

julkaisee opetusmateriaalia ja järjestää koulutusta matematiikkaa opettaville opettajille: miten opetetaan matematiikkaa monipuolisesti erilaiset oppilaat huomioon ottaen.

Opettaja.tv

Lukion lyhyen matematiikan teemapaketit opetukseen
Lukion pitkän matematiikan teemapaketit opetukseen

Polynimuri

tehtäviä innokkaille polynomien opiskelijoille.

Potenssitesti

Ari Takalan laatima monivalintatehtäviin perustuva potenssilaskutesti.

Prosenttilaskenta

Matematiikkaa, jota mummot osaavat.Osaatko sinä?

Terminaattori

Tervetuloa terminoimaan polynomien oppimisvaikeuksia.

Tilastokeskuksen verkkopalvelut


Tilastokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja tilastojen käyttömahdollisuuksista myös matematiikan opiskelua silmällä pitäen.

Opiksi-sivusto sisältää verkko-oppimateriaaleja, oppiaineittain luokiteltuja tilastoja sekä eri oppiaineiden opetuksessa ja oppilaitosten johtamisessa hyödyllisiä tilastopalveluja. Sivustolla on myös uutisia tapahtumista ja muista opetusalan ajankohtaisista asioista.

Ks. Tilastot oppiaineittain, Tilastopalvelut oppiaineittain ja Tilastokilpailu

ViLLE

ViLLE is a collaborative education platform which makes it possible for teachers to create virtual courses and automatically assessed exercises of different kinds easily.

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

WolframAlpha

vastaa kysymyksiin ja ratkoo monimutkaisetkin matemaattiset ongelmat.

Hankkeet

AVO-hanke
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

http://edumol.fi/

Edumol-oppimisympäristön kehittämishanke

on lähtöisin opettajien tarpeista luoda nykyaikaista oppimateriaalia luonnontieteisiin. Vuoden 2011 aikana eripuolilla Suomea vaikuttavat luonnontieteiden opettajat ja alan tutkijat ovat yhdistäneet omat henkilökohtaiset projektit Edumol-oppimisympäristöön.