Mediakasvatus


Toteutukset

Mediaälyä-kilpailu


Blogikirjoitukset

Kuvien kans - mediakasvatusta ja verkon ilmiöitä
Minun mediablogini/Mediakasvatus
Ollipekka Kangas

Blogit

Mediakasvatuksesta opettajille
Minun mediablogini

Julkaisut

Lapset ja media - Kasvattajan opas
Sirkku Kotilainen (toim): Suhteissa mediaan. Jyväskylän yliopisto: Nykykulttuurin julkaisuja 99

Verkostot

Mediaskooppi.net on median parissa aktiivisesti toimivien nuorten verkosto, jonka tavoitteena on herättää keskustelua nuorten mediankäyttöön liittyvistä kysymyksistä ja tuoda mediakasvatuskeskusteluihin nuorten omaa näkökulmaa.
Sometu
Sometu/Mediakasvatus NYT -ryhmä
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko/Mediakasvatus-ryhmä

Työkalut


Arjen tietoyhteiskunta

http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/
Facebook-sivu Arjen tietoyhteiskunta

Delicious - sosiaaliset kirjanmerkit

Anne Ronkaan Delicious-kirjanmerkit mediakasvatuksesta

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Helppimesta


Kenguru-Mediakasvatus


Kulttuuriaitta

Kulttuuriaitta tuo taiteen ja kulttuurin iloa lasten ja nuorten arkeen

Mediakasvatus.fi

-palvelu on tarkoitettu kaikille medialukutaidon kehittämisestä kiinnostuneille. Sivustosta hyötyvät muun muassa opettajat, tutkijat, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, alan kouluttajat, kirjastohenkilökunta, varhaiskasvattajat sekä järjestökentän toimijat. Mediakasvatusseura kehittää ja ylläpitää mediakasvatus.fi-palvelua.

Opettaja.tv

Mediakasvatuksen teemapaketit opetukseen

Palapelimedia

mediakasvatusta kaikille.

Peliraati

vertaistukea pelien valintaan vanhemmille

Tietoturvakoulu

http://www.tietoturvakoulu.fi/

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Wikit

Wikipedia: Mediakasvatus


Oppaita

Pieni julkaisuopas - Eväitä mediatöiden ohjaukseen

Hankkeet

AVO-hanke

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)– hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy. AVO-hankkeen blogivirtaa voi seurata osoitteessa http://www.avoinvirta.fi/.


Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa – hanke

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa–hankkeessa kehitetään tulevaisuuden koulun toimintamalleja. Hanke luo edellytyksiä tasa-arvoiselle tieto- ja viestintätekniikan käytölle Suomen kouluissa. Tarkoituksena on, että suomalaisilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittää tietoyhteiskunnan kansalaistaitojaan ja saada työelämän edellyttämiä valmiuksia. Hanke on liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyönä opetusministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa. Hanke on kirjattu hallitusohjelmaan ja on osa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toimintaa. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä on 23 julkishallinnon tai elinkeinoelämän edustajaa. Hankkeeseen on valittu eri puolilta Suomea 12 kouluhanketta. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lappeenranta, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Tampere ja Turku. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hanke tekee läheistä yhteistyötä Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeen kanssa, jossa tutkimusta tehdään 13 monitieteisen tutkimusyksikön yhteistyössä. OPTEK on Tekesin rahoittama tutkimushanke, jossa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen koulun arjessa. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa - ja OPTEK-hankkeita voi seurata hankkeiden yhteisestä blogista osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/.

TVTaivas-hanke

Kouvolan iltalukio koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa Uudet oppimisympäristöt –hanketta nimeltään TVTaivas. Hankkeessa opiskelijat ja opettajat kokoavat tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää oppimateriaalia ja mediakasvatuksen sisältöä. Hanke järjestää myös opettajien täydennyskoulutusta.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda uusi alueellinen mediakasvatuksen verkosto, jossa on kaksi pääosaa: erilaiset mediapajat ja Palapelimedia-verkkoportaali osoitteessa www.edukouvola.fi/palapelimedia. Palapelimedia palvelee opettajia paikallisena sähköisenä materiaalipankkina sekä julkaisu- ja täydennyskoulutuskanavana. Kouvolalaisille lapsille ja nuorille Palapelimedia on omien sähköisten esitysten julkaisukanava. Esityksiä voidaan tuottaa kouluissa ja kirjaston Mediamajassa. Kaikille avoimessa Palapelimediassa julkaistaan PowerPoint- ja videomateriaalia, jota voivat käyttää eri aineiden ja eri kouluasteiden opettajat ja opiskelijat. Vanhemmille ja muille kiinnostuneille Palapelimedia on mahdollisuus nähdä, mitä tämän ajan koulussa tehdään. Erilaisissa hankkeen tukemissa mediapajoissa niin opettajat kuin oppilaatkin saavat uusia TVT-taitoja. Mediapajoissa työstetään mediasisältöjä, joita voidaan julkaista Palapelimedia-verkkoportaalissa.

TVTaivas-hanke tekee aktiivista yhteistyötä alueen mediakasvatus- ja tvt-osaajien kanssa edistääkseen Kouvolan koulujen tvt- ja mediakasvatusmahdollisuuksia. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kymiedu ja Mediamaja. (Tutustu Mediamajaan osoitteessa http://mediamajakouvola.blogspot.com/.) Hankkeessa on luotu vuorovaikutteista ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää oppimisympäristöä, jota myös muut kuin kouvolalaiset koulut asteesta riippumatta voivat ottaa käyttöönsä.

Palapelimedia-verkkoportaali on avattu osoitteessa www.edukouvola.fi/palapelimedia.