Saamen kieli


Toteutukset

Blogikirjoitukset

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko

Työkalut

Arktinen keskus

Facebook-sivu

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Facebook

Lena opettelee kanssasi Saamea -yhteisösivu

Helsingin yliopisto

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia

Interaktiivinen Sápmi

Facebook-sivu
YouTube-kanava

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Álgu - Saamelaiskielten etymologinen tietokanta
Saamen kielet

Oulun yliopiston kirjasto

Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri

Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri SAKK Inari

Facebook-sivu

risten.no - saamelaiskielten sanakirja ja termipankki

Saamelainen erikoiskirjasto

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Facebook-sivu
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Inarin asuntolan Jeeran Facebook-sivut

Siida - Saamelaismuseo ja luontokeskus

Blogi
Facebook-sivu

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

YLE Oppiminen Kielet

Hankkeet

AVO-hanke

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)

Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

Meneillään olevat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hankkeet