Saksan kieli

Toteutukset


Blogikirjoitukset

Ilpo Halonen: Twitter im Sprachunterricht - Fred Dervin in Tempus 6/2009

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Kielikahvila - saksan kieli


Sanakirja.org täysin ilmainen Internet-sanakirja. Tuettuja kieliä ovat muun muassa suomi, englanti, ruotsi ja saksa.

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

YLE Oppiminen Kielet

Hankkeet

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

VIRTA - Virtuaaliset alueresurssit

Turun opetuspalvelukeskuksen VIRTA-hankkeen tavoitteena on luoda etätoimintaan perustuva malli mm. oman uskonnon, oman äidinkielen ja A2-kielien opetukseen. Samalla pyritään selvittämään, miten erilaiset etä- ja verkko-opetusvaihtoehdot sopivat perusopetuksen eri-ikäisille ja -tasoisille oppilaille. Hanke on aloitetettu vuonna 2008, ja sen rahoittajina toimivat Opetushallitus sekä Turun kaupunki.