Tieto- ja viestintätekniikka

Toteutukset


Wikit

Verkostot

  • Ammattipedagogiikan kehittäminen - Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkovaihtoehdon opettajaopiskelijoiden ja sidosryhmien yhteinen ammattipedagogiikan kehittämisympäristö
  • elTRIO Koneenrakennus-, automaatio-, ja metallialan verkko-oppimisverkosto
  • LeMill (ks. LeMill-esittely)
  • Sometu - verkosto toimijoille joilla on kiinnostusta sosiaalisen median tuomien toimintamallien edistämistä oppimisessa
  • Verkkopedagogiikka - Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot
  • Vinkkiverkko - oppimisen ja opettamisen verkkoja

Työkalut


Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa
Arjen tietoyhteiskunta Facebook-sivu

Creative Commons Suomi

Tietoa avoimista lisensseistä ja sisällöistä suomeksi.

Data Protection Day


EDU 2.0

helppo tapa oppia ja opettaa verkossa.

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/KenGuru - tvt-aineisto opettajille
EDU.fi/Sosiaalisen median palvelut ja välineet hyötykäyttöön

eLene Teaching and Learning Centren (TLC) kattava online-kokoelma tvt:n opetuskäytön ja opiskelun tueksi

Julkaisut

Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisuluettelo
Opetusteknologia koulun arjessa II - Marja Kankaanranta, Sanna Vahtivuori-Hänninen
Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa - Tarja Frisk

LearnOutLoud - PodCast Directory - amerikkalaisia pedacasteja

MAOL ry: Tietotekniikan linkkejä


Peda.net

Tietoturva oppijalle http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/ideat/turva1
Opasteita helppokäyttöisen Wikispaces-wikin perustamiseen ja muokkaamiseen

QR-koodit

Promethean Planet: QR Codes in the Classroom: Cool Idea or Not?

Sanakirja.org täysin ilmainen Internet-sanakirja. Tuettuja kieliä ovat muun muassa suomi, englanti, ruotsi ja saksa.


Scoop.it

Sisällön tuottamista Scoop.it -palvelulla
Avoin oppiminen
Hipaisu
Jaa ja opi
Opeskuuppi
Parvityö
Rehtorielämää
Sosiaalinen media

Screencast.comTiedesuunnistus

Tiedesuunnistus Facebook-sivu

TietoturvakouluTvt:n merkitys ja tuki informaalin oppimisen tukena. Informaalin oppimisen kartta http://static.scribd.com/profiles/images/ebjlsdeybukv5-full.jpg

Blogit

Blogikirjoitukset

Facebook

Facebook-ryhmät

Facebook-sivut


Mikroblogit ja kaveripiirit


IRC-Galleria

Luo profiili, jaa kuvia, verkotu, luo kaveripiiri.

Jaiku

Luo kaveripiiri, mikroblogi ja pikaviestittele. Sisältää myös mobiiliversion.

MySpace

Luo blogi, kaveripiiri ja julkaise kuvia.

Ning

Luo oma kaveripiiri tai liityy ryhmiin. Sisältää ei-reaaliaikaisen viestinnän.

orkut

Googlen kaveripiiripalvelu, jossa voit luoda ykstyisiä tai yhteisöllisiä muistiinpanoja,jakaa kuvia ja videoita sekä viestitellä.

Studieverzeichnis

Saksankielisen alueen kaveripiiripalvelu.

Tumblr

Luo yksinkertainen blogi (mikroblogi) ja kaveripiiri. Chat-mahdollisuus. Sisältää myös mobiiliominaisuuksia.

Twitter

Luo kaveripiiri, viestittele ryhmäsi kanssa lyhyesti. Sisältää myös mobiiliversion.

Twitku

Jos et osaa päättää, käyttäisitkö Twitteriä vai Jaikua mikrobloggailuun, ota molemmat.

Xanga

Xanga is an online community for you and your friends. You can easily start your own free weblog, share photos and videos, and meet new friends, too!

Windows Live Ryhmät
.NET Passportilla Microsoftin yhteisöllisille sivuille. Sisältää mm. pikaviestintää, sähköpostin, verkottumismahdollisuuden. Hankalahko käyttöliittymä.

Blogipalvelut


Wikipalvelut

Wiki-sivusto syntyy verkkoyhteisön editointityöllä, esimerkiksi koulussa ryhmätyön tuloksena.

Uutisia

Länsiväylä: Kauniainen teki tietoteknisen loikan
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/70883-kauniainen-teki-tietoteknisen-loikan

Museoita

Computer History Museum

Opasteita

Video kuvien hakemisesta ja käyttämisestä opetuksessa Eero Nukarin blogissa http://eerolta.posterous.com/video-jotta-opettajat-eivat-hyodyntaisi-luvat
Opetuubin opastusvideot http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/opetuubi.html
Yle - Markun lyhärikoulu http://www.yle.fi/lyharikoulu/

Otavan Opiston ohjevideoita

Audioboo, Diigo, Facebook, Google, Jing, Prezi, Skype ja Twitter http://www.otavanopisto.fi/oppimisymparistot/ohjeet

Otavan Opiston Viddler-videokanava

http://www.viddler.com/explore/otavanopisto/videos/

YLE Opettaja.tv

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä

YLE Oppiminen

Oppimateriaalihaku

Hankkeet


Asiantuntijaverkosto

on Tampereen kaupungin lukioiden hanke. Olemme kehittäneet toimintamallin ja verkkopalvelun asiantuntijoiden vierailujen järjestämiseksi lukioiden oppitunneilla. Idea asiantuntijoiden verkkovierailuista syntyi Tampereen klassillisessa lukiossa. Asiantuntijaverkosto sai European eLearning Award -palkinnon 2009.

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)

– hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

eOPPIASEMA

on Tampereen kaupungin keskustan alueen koulujen yhteishanke koulun opetuspalvelujen ja etenkin erityisen tuen palvelujen yhteistoiminnallisen järjestämisen kehittämiseksi. Hankkeella halutaan hälventää koulujen fyysisen oppimisympäristön raja-aitoja digitaalisessa toimintaympäristössä, luoda opetuksellisia joustoja sekä jakaa opetusresursseja usean koulun kesken. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2013.

ETEVÄKSI – Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa

on hanke, joka tavoittelee laajalta alueelta niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia, romaneja sekä maahanmuuttajia, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

ISOverstas

on verkko-oppimisen valtakunnallinen kehittäjäyhteisö, joka tukee toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten onnistumista niiden omassa koulutustehtävässä

Kolin saaristomalli (.pdf) - Teknologia avuksi harvaan asutuilla seuduille

Hankkeella vahvistetaan, kehitetään ja monipuolistetaan Kolin ns. saaristoalueen opetustarjontaa, säilytetään opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus.

Kulkuri

on Opetushallituksen ja Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jossa luodaan ulkomailla asuville suomalaisille lapsille uutta, iloista verkkokoulua.

PELE - Personal Learning Environment PLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Projektin keskeisenä tavoitteena on kehittää ja pilotoida henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

TVTaivas

Kouvolan iltalukio koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa Uudet oppimisympäristöt –hanketta nimeltään TVTaivas. Hankkeessa opiskelijat ja opettajat kokoavat tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää oppimateriaalia ja mediakasvatuksen sisältöä. Hanke järjestää myös opettajien täydennyskoulutusta.

UMaMI

Valtakunnallinen Turun yliopiston ja Åbo akademin yhteistyössä toteuttama UMaMI I -hanke tarjoaa joustavin menetelmin toteutettavia ja ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia ja oppimisresursseja tvt:n opetuskäytöstä ja uusista medioista kiinnostuneille opettajille, opetuksen kehittäjille ja heidän sidosryhmilleen perusopetuksessa ja lukiossa. Osallistuminen eri sisältöosuuksiin on vapaaehtoista eikä suorituspakkoa ole. Pääosassa hankkeessa on jaettu asiantuntijuus ja opettajuus, tutkiva oppiminen sekä oppimisen ilon etsiminen ja löytäminen verkossa ja verkostoissa.

VIRTA

on Opetushallituksen ja Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen yhteisesti rahoittama hanke, joka kehittää teknisiä oppimisympäristöjä ja edistää niiden hyödyntämistä erityisesti perusopetuksessa.

Tampereen VIRTA

Turun VIRTA

Virta, pidemmältä nimeltään Virtuaaliset alueresurssit, on oppimisympäristöjen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda alueellinen video-opetuksen malli oppilaiden oman äidinkielen ja uskonnon tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi.
Malli kehitetään sovellettavaksi myös muuhun opetukseen (esim. valinnaisaineet, valmistava opetus). Hankkeessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, jolla pystytään tarjoamaan laadukasta oppimista pienillekin ryhmille.
Oppimisympäristönä toimii Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä, jonka välityksellä opetusta lähetetään Tampereelta lukuvuonna 2011-2012 Lempäälään, Ylöjärvelle, Punkalaitumelle ja Huittisiin. Opetettavia aineita ovat arabia, somali ja venäjä sekä islam ja katolinen uskonto. Tampereella toimii myös yksi A2-saksan etäryhmä, jossa on oppilaita kahdesta eri koulusta.
Hanke on käynnistynyt vuonna 2008 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. Hankkeen rahoittajina toimivat Opetushallitus ja Tampereen kaupunki. Tiivistä yhteistyötä tehdään Turun Virta-hankkeen kanssa. Tampereella yhteistyötä tehdään lukuvuonna 2010-2011 Harrastava iltapäivä- ja Kielitivoli-hankkeiden kanssa toteuttamalla kielten etäkerhoja. Hanketta koordinoi Etäopetuskeskus.
Etäopetusopas on Tampereen ja Turun VIRTA-hankkeiden yhteisesti rakentama opas verkkokokousjärjestelmään perustuvan etäopetuksen järjestämiseksi erityisesti peruskoulussa.

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tekes

iPad-tietoutta

Tablet-laitteet opetuksessa - Facebook-ryhmä
iPads in the classrooms
Socrative - vastausjärjestelmä älypuhelimeen ja tableteille

Sosiaalisen median ilmiöitä

Somepakki Tuija Aallon kokoama listaus sosiaalisen median palvelutyypeistä
Sometu-wikin esimerkkejä sosiaalisen median verkostoista, julkaisuista ja toteutuksista
Sosiaalinenmedia.org (suomalaisia sosiaalisen median hyötykäytön esimerkkejä)

Sosiaalisen median työvälineitä – laajempia hakemistoja

LeMill Työkalut (erikielisiä lyhyitä kuvauksia verkossa ja tietokoneella toimivista työkaluista)
Mashable amerikkalainen sivusto sisältäen sosiaalisen median blogikirjoituksia, uutisia ja vinkkejä
Someopisto sometyövälineitten esittelywiki
Someoppi pikkuvälineitä linkityksiä käyttöopasteisiin

Sosiaalisen median työvälineitä

– yksittäisiä vinkkejä kätevistä palveluista ja apuohjelmista

A
AniBoom animaatioiden luomiseen
The Artistifier muuttaa YouTube-videon taiteelliseksi mykkäfilmiksi
Audacity äänen tallentamiseen ja editointiin
Audiobooäänen tallentamiseen ja jakamiseen (ks. käyttöohje)
B
Bambuser livestreamausvideoiden tekemiseen (ks. Kurt Linderoosin videoita, 722 videota 11.10.2011)
BB FlashBack Express videoiden tekemiseen (ks. käyttöohje)
Blender 3D-grafiikan mallinnusohjelma (ks. Wikipedia-artikkeli)
bublaa yhteisöpalvelu
bit.ly linkinlyhentäjäpalvelu
C
CC Search CC-kuvien ja -videoiden hakemiseen
Checkusernames tarkista käyttäjätunnuksesi 160 sosiaalisen median palvelussa
D
Dabbleboard - käsitekarttatyökalu
Delicious linkkikirjaston kokoamiseen, linkkien tallentamiseen (ks. YouTube-ohjevideo ja Varmuuskopio omista Delicious-kirjanmerkeistä)
Diaspora yhteisöpalvelu
Diigo linkkikirjaston kokoamiseen, linkkien tallentamiseen, sisältää note-, yliviivaus- ja kommenttityökalut (ks. käyttöohje)
Ditto paikkatietopalvelu
DoInk animaatioiden luomiseen
Doodle yhteisen ajankohdan sopiminen (ks. lyhyt käyttöohje)
DubbleBoard käsitekarttojen tekoon (ks. opastus)
E
Erly työkalu, jolla voi yhdessä kerätä tapahtuman tai koulutuksen valokuvat, linkit, videot ja muistiinpanot samaan paikkaan
EtherPad avoimeen yhteiskirjoittamiseen (ks. lyhyt käyttöohje)
F
Facebook yhteisöpalvelu (ks. 120 lomaketta erilaisiin Facebook-yhteydenottoihin, Facebook-ryhmätoiminto)
Feed Informer syötekoosteen tekemiseen (ks. ohjeistus)
Finnish hashtag library Twitteriin liittyen suomalainen hashtag-kirjasto
Flickr valokuvien ja videoiden tallentamiseen sekä jakamiseen
Foursquare paikkatietopalvelu
G
Glogster verkkoposterin tekoon (ks. esimerkki)
Go!Animate animaatioiden luomiseen
Google+ yhteisöpalvelu
GoogleDocs (ks. Google dokumenttien käyttöohje)
H
harmon.ie (ks. harmon.ie FAQ)
HeiaHeia hyvinvointipalvelu, jolla kirjataan liikuntasuorituksia
J
Javala TTY:n ohjelmistotekniikan laitoksella kehitetty avoin oppimisympäristö Java-ohjelmointikielen opiskeluun
Jing kuvan tai videon kaappaus tietokoneen ruudulta (ks. käyttöohje)
L
LinkedIn yhteisöpalvelu ammatilliseen verkostoitumiseen
M
Media Converter videoiden konvergointiin
MindMeister kollektiivisen miellekartan tekemiseen (ks. lyhyt käyttöohje)
MovieMaker elokuvien tekemiseen
N
newspaper map avuksi sanomalehti- ja kulttuuriopetukseen, löytää +10000 sanomalehteä, jonka Google kääntäjä voi kääntää myös suomeksi
Ning maksullinen yhteisöpalvelu
P
Pencil animaatioiden luomiseen
Picnik valokuvien editointia selaimella ilman kirjautumista
Ping.fm mahdollistaa usean sosiaalisen median kanavan päivityksen samalla kertaa
Prezi auttaa luomaan jännittävän liikkuvan ja zoomaavan diaesityksen (ks. käyttöohje)
Purot.net suomalainen wikipalvelu
Q
Qaiku yhteisöpalvelu
Qik livestreamausvideoiden tekemiseen
QR-koodisivustoja: Heippa, Kaywa ja qr-koodit
R
RockMelt sosiaaliseen mediaan liittyviä ominaisuuksia sisältävä selain
S
Sanapilvigeneraattori kokoa tärkeät linkit yhteen silmäykseen (ks. esimerkkejä)
SlideShare palvelu esitysten jakamiseen
Skype konferenssipuhelupalvelu (ks. käyttöohje)
Sumopaint kuvien muokkaamiseen ja piirtämiseen (ks. lyhyt käyttöohje)
Stykz animaatioiden luomiseen
Synfig kaksiulotteisten piirrosten ja aikajanalle sijoitetun animaation ohjelma
T
Tag Galazy visualisoi Flickr-palvelun valokuvia annettujen tagien avulla
Tehosto YLEn tehostearkisto
Twazzup Twitter-viestien reaaliaikaiseen seurantaan annettujen hakusanojen avulla
V
Vcasmo multimediaesityksen luominen
Viddler videopalvelu
Vimeo videopalvelu
Vizualize.me visualisoi LinkedIn-palveluun annetun profiilin tiedot
VoiceThread multimediaesityksen luominen (ks. esimerkkejä)
Voki luo oma animaatiohahmo ja äänitä pieni ääniviesti, jonka voit upottaa blogiin tai wikiin (ks. esimerkki)
W
Weebly helppo tapa tuottaa näyttävä nettisivusto
WeTransfer.info tiedostojen jakamiseen (ks. lisätietoa)
WeVideo videoeditointityökalu
Wikimedia Commons ääniä käyttöön
Wolfram|Alpha laskennallisen tiedon palvelu, joka etsii vastaukset ja ratkaisut (ks. esittelyvideo)
Wordle syötä tekstiä tai Delicious-tunnuksesi ja saat sanat ja tägit sanapilveksi (ks. esimerkkejä)
Y
YouTube videopalvelu (ks. Creators' Corner)
YouTube videonmuokkausohjelmassa voit muokata omaa videotasi paremmaksi sekä koostaa useista videoleikkeistä esityksen.
0-9
51.fi suomalainen linkinlyhentäjäpalvelu