Äidinkieli ja kirjallisuus


Blogit

Lyseon blogi: Lukion äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka
Open opas -blogi

Verkostot

Sometu

Vinkkiverkko

Vinkkiverkko/Äidinkieli-ryhmä


Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

EDU.fi/Äidinkieli esi- ja perusopetuksessa


Ison suomen kieliopin verkkoversio

Iso suomen kielioppi, epävirallisesti ISK, ilmestyi vuonna 2004 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana. Verkkoversio, epävirallisesti VISK, sisältää tämän kieliopin, sen vuonna 2005 ilmestyneen termistön määritelmineen sekä joukon tiedon hakua helpottavia toimintoja. VISK on tehty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Kotuksessa yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen kanssa.

Opettaja.tv

Alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden teemapaketit opetukseen

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden teemapaketit opetukseen

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden teemapaketit opetukseen


Seitsemän veljestä

Seitsemän Veljestä verkko-oppimateriaali on suunnattu peruskoulun äidinkielen opiskelijoille, mutta myös muut voivat toki vapaasti hyödyntää sitä. Ohjelman tarkoituksena on esitellä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teosta ja sen teemoja hauskalla sekä innostavalla tavalla. Käyttäjää kannustetaan peilaamaan omia käsityksiään teoksesta ohjelman väittämiin.

Sisun sivut

Lukemisen ja kirjoittamisen aineistoja 1-3-luokkalaisille.

Wikit

Nina Rantapuu - yläkoulun äidinkieli ja kirljallisuus

Verkkolehti

julkaisee Langinkosken lukion kurssitöitä.

Tamperelaisten lukion opettajien Facebookin selviytymisoppaasta opettajille -wiki.
http://openfacebooksaannot.wikispaces.com/

Verkkolehti

julkaisee Etelä-Kymenlaakson kouluväen verkkotuotoksia.

Yhteen vai erikseen?

YVE vinkkaa käyttäjän syötteen perusteella, miten yhdyssanat ja sanaliitot kirjoitetaan. Ainakin hyvällä todennäköisyydellä - kokeile vaikka.

Yle Oppiminen

Yle Oppiminen - Äidinkieli

Yle - Testaa tietosi Suomen sanoista Murrepeli

YLE Oppiminen Kielet


Äidinkielen huoltoasema

Hämeenkyrön yhteiskoulun äidinkielen opetuksen verkkosivusto.

Hankkeet

AVO-hanke

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

VIRTA - Virtuaaliset alueresurssit

Turun opetuspalvelukeskuksen VIRTA-hankkeen tavoitteena on luoda etätoimintaan perustuva malli mm. oman uskonnon, oman äidinkielen ja A2-kielien opetukseen. Samalla pyritään selvittämään, miten erilaiset etä- ja verkko-opetusvaihtoehdot sopivat perusopetuksen eri-ikäisille ja -tasoisille oppilaille. Hanke on aloitetettu vuonna 2008, ja sen rahoittajina toimivat Opetushallitus sekä Turun kaupunki.