Arvioinnin kehittäminen

Toteutukset


Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/Perusopetuksen oppilaan arviointi
Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Blogikirjoitukset

Miikka Salavuo/Miikka Salavuon blogi http://miikkasalavuo.fi/2010/01/28/opetuksen-arvioinnista-alustavaa-kommenttia/
Jarmo Tanskanen/Pedafloat blogi http://blog.pedafloat.fi/2010/02/18/arviointi-on-vahva-oppimisen-ohjaaja/

Wikiopisto

e-Jump 2.0 -projektissa (2008 - 2009) suunniteltu Uudet arviointimenetelmät -kurssi http://fi.wikiversity.org/wiki/New_Methods_of_Assessment

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko/Arviointi-ryhmä

Muut nettilinkit

FETO:n verkkosivuilla olevasta arviointimatriisista voisi ottaa inspiraatiota (laatinut Johan Autio). Taustalla SOLO-taksonomia (Structure of the Observed Learning Outcome).


Hankkeet

AVO-hanke
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.