Biologia, maantieto ja maantiede

Toteutukset

Biologian ja maantieteen käsitekarttoja (wikimaps - käytettävissä vapaasti, Mindmeister)
LuontoPortti/NatureGate-verkkopalvelu lajien tunnistamiseen ja biodiversiteetin kestävän käytön oppimisen edistämiseen: LuontoPortti-verkkopalvelu

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko/Biologia ja maantiede -ryhmä
Science-verkosto
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmä
SomeTime 2012 Facebook-ryhmä

Blogit ja blogikirjoitukset

Biologian ja maantieteen virtuaalijuttuja
Ilmastotieto
Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä
Kouvolan Lyseon lukion ympäristöuutisten seuranta
Opettajan tekijänoikeus -blogi: Verkossa olevien kuvien käyttö
Video - jotta opettajat eivät hyödyntäisi luvattomia kuvia

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/Biologia, maantieto ja ympäristö- ja luonnontieto esi- ja perusopetuksessa

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Simple CC flickr Search - apuväline CC-kuvien etsintään
Aarne Hagman: Kuvien etsiminen ja käyttö, Google
Aarne Hagman: Kuvien etsiminen ja käyttö, Flickr
Anne Rongas: Diigo - kuvat opetuksessa
Aarne Hagman: Kuvat netissä
Aarne Hagman: Diigo - tekijänoikeudet_kuvat
EveryTrailon mukava keino yhdistää paikkatietoa ja valokuvausta; Aarnen retkiä.

Mikrobiologia lukiossa -keskusteluketju

EDUMOL

Avoin luonnontieteiden oppimisympäristö.

Paikkatieto

Aarne Hagmanin Diigo-linkit paikkatiedosta suomeksi
Aarne Hagmanin Diigo-linkit paikkatiedosta englanniksi
Foursquare paikkatietopalvelu
Ditto paikkatietopalvelu
Facebook Places paikkatietopalvelu
Gowalla paikkatietopalvelu

Google Earth

http://www.google.com/earth/index.html
"Akeopen" portaali: Opasteita, linkkilistoja ja esimerkkejä

Google Maps

Aarne Hagman: Katunäkymä, kuvat ja niiden linkittäminen

Karttapaikka

Aarne Hagman: Linkin tekeminen

Kengeo- verkkopeli maantiedettä opettavien tarpeisiin

Kirjanmerkit; Diigo

Aarne Hagmanin Diigo-linkit
Aarne Hagman: Opastusta Diigon käyttöön
Aken nettiblogi
Jari Kolehmaisen Diigo-linkit
Vesa Vainikaisen kirjanmerkit

EveryTrail

"Akeopen" portaali: Opasteita ja esimerkkejä

YouTube

"Akeopen" portaali: Tietoa opetuskäytöstä ja soittolistoista

Opettaja.tv

Alakoulun biologian ja maantiedon teemapaketit opetukseen
Yläkoulun biologian teemapaketit opetukseen
Yläkoulun maantiedon teemapaketit opetukseen
Lukion biologian teemapaketit opetukseen
Lukion maantieteen teemapaketit opetukseen
Riston luontokoulu - teemapaketit opetukseen

Yle Oppiminen

Yle Oppiminen - Luonto ja ympäristö

Wikisivustot

"Akeopen" biologian ja maantieteen kurssien sekä tvt- tuen wiki
Biologian ja maantieteen kiehtova maailma
Kuopion Klassisen lukion biologian 3.1 lv 2011-2012 kurssin wiki
Saarijärven lukion biologian wiki

Worldmaps kokoelma erilaisia karttoja
U.S. & World Population Clocks Amerikan ja maailman väestökellot


VirtualTampere
on virtuaalikuvista koostettu vuorovaikutteinen ja sisältörikas verkkopalvelu, joka tuo Tampereen palvelut ja nähtävyydet samalle kartalle.

Metsä Facebook-sivu
Metsä vastaa -verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta.
Metsäbook Facebook-sivu
Metsäkeskus Pirkanmaa Facebook-sivu
Metsänhoitoyhdistys Karhu Facebook-sivu
Metsä, ala puhuu Facebook-sivu, Metsä puhuu -tulevaisuushanke
Hyvän metsänhoidon suositukset Facebook-sivu
Koputa puuta Facebook-sivu
1001 tapaa tykätä metsästä Facebook-sivu
Kansainvälinen Metsien vuosi 2011 Facebook-sivu
Luonto-Liitto Facebook-sivu
Kevätseuranta Luonto-Liiton Kevätseuranta-sivusto
Lapset luontoon Facebook-sivu
Luonnontieteellinen museo Facebook-sivu
BirdLife Suomi Facebook-sivu
Suomen lintuatlas Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia.

Hankkeet

http://www.paikkaoppi.fi/

Paikkaoppi

on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa luodaan koulujen maantieteen, paikkatiedon ja ympäristöntutkimuksen opetusta tukeva verkkopohjainen oppimisympäristö.

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hanke

Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

http://www.sitra.fi/fi/Ohjelmat/maamerkitohjelma/Maamerkit.htm

Maamerkit

Sitra rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Maaseudun merkityksistä nimensä saaneessa Maamerkit-ohjelmassa (2010-2014) etsitään uusia näkökulmia siihen, millainen rooli maaseudulla voi olla tulevaisuuden suomalaisten hyvässä elämässä ja kestävän kehityksen ratkaisuissa.

http://edumol.fi/

Edumol-oppimisympäristön kehittämishanke

on lähtöisin opettajien tarpeista luoda nykyaikaista oppimateriaalia luonnontieteisiin. Vuoden 2011 aikana eripuolilla Suomea vaikuttavat luonnontieteiden opettajat ja alan tutkijat ovat yhdistäneet omat henkilökohtaiset projektit Edumol-oppimisympäristöön.