Elämänkatsomustieto

Toteutukset

Blogit

Elämänkatsomustieto

Blogikirjoitukset

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko

Työkalut

Elämänkatsomustieto-sivusto

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Opettaja.tv

Alakoulun elämänkatsomustiedon teemapaketit opetukseen
Yläkoulun elämänkatsomustiedon teemapaketit opetukseen
Lukion elämänkatsomustiedon teemapaketit opetukseen

Uskonnonvapaus.fi

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Hankkeet

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.