Filosofia


Toteutukset


Blogikirjoitukset

F12 filosofisen etiikan ohjausblogi
Lukion filosofia 1: kurssin tuutorointisivu

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko-ryhmä Filosofia


Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Facebook


Ningit

No voi ihme - Lukion filosofian ensimmäinen kurssi

Wikipedia

Filosofia

Wikit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Metaetiikka


Hankkeet

AVO-hanke

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)

Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.