Fysiikka ja kemia

Toteutukset

Blogit

Kemian opetuksen kokeiluja

Blogikirjoitukset

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko Fysiikka & Kemia -ryhmä

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/Fysiikka ja kemia esi- ja perusopetuksessa
EDU.fi/Fysiikka ja kemia lukiokoulutuksessa
EDU.fi/Kemian laskut laboratoriossa
EDU.fi/Käytännön fysiikka

EDUMOL

Avoin luonnontieteiden oppimisympäristö.

MAOL ry: Kemian opetukseen liittyviä linkkejä

MAOL ry: Fysiikan opetukseen liittyviä linkkejä


Opettaja.tv

Alakoulun fysiikan ja kemian teemapaketit opetukseen
Yläkoulun fysiikan teemapaketit opetukseen
Yläkoulun kemian teemapaketit opetukseen
Lukion fysiikan teemapaketit opetukseen
Lukion kemian teemapaketit opetukseen

Videoita
Jaksollinen järjestelmä videoina

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Hankkeet

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)

hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)

-ESR-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja vahvistaminen mukana olevissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa sekä niiden sidosryhmissä.

Edumol-oppimisympäristön kehittämishanke

on lähtöisin opettajien tarpeista luoda nykyaikaista oppimateriaalia luonnontieteisiin. Vuoden 2011 aikana eripuolilla Suomea vaikuttavat luonnontieteiden opettajat ja alan tutkijat ovat yhdistäneet omat henkilökohtaiset projektit Edumol-oppimisympäristöön.