Historia

Toteutukset

Sotahistoriakeskus Kannas

on Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalaan sijoittuvien talvi- ja jatkosodan taistelupaikkojen tieto- ja elämyskeskus sekä kansallinen virtuaalimuseo.

Loistava Firenze

Varhaisrenessanssin kulttuurihistorian verkkokurssi.

Digital History

This Web site was designed and developed to support the teaching of American History in K-12 schools and colleges and is supported by the Department of History and the College of Education at the University of Houston.

What is history?

Prezi-esitys

MoOM - Museum of Online museums


Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
IPad historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa -Facebook-ryhmä

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/Historia ja yhteiskuntaoppi

Ihmisoikeudet

Opettaja.tv

Alakoulun historian teemapaketit opetukseen
Yläkoulun historian teemapaketit opetukseen
Lukion historian teemapaketit opetukseen
Työkalu tarinoiden jakoon www.epooq.net

Suomen käsityömuseo

Näillä sivuilla voit seurata neljää Suomen käsityön museon perusnäyttelyyn vievää äänipolkua; Kyllä äijätkin osaa, Missä villalanka kasvaa?, Taitavia naisia ja Kiertokulku

Tilastokeskuksen verkkopalvelut


Tilastokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja tilastojen käyttömahdollisuuksista myös historian opiskelua silmällä pitäen.

Opiksi-sivusto sisältää verkko-oppimateriaaleja, oppiaineittain luokiteltuja tilastoja sekä eri oppiaineiden opetuksessa ja oppilaitosten johtamisessa hyödyllisiä tilastopalveluja. Sivustolla on myös uutisia tapahtumista ja muista opetusalan ajankohtaisista asioista.

Ks. Tilastot oppiaineittain, Tilastopalvelut oppiaineittain ja Tilastokilpailu

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu


Wikipedia

Historia
Suomen historia

Hankkeet

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.