Psykologia


Toteutukset

Mitä psykologi tekee? Sailan Frostin Google-esitys
Lukion psykologian PS2-kurssin kehityspsykologiasta Anne Ronkaan 12 minuutin flash-esitys ääniselostuksen kera
PS5 luennot

Blogikirjoitukset ja blogit

Opeblogi
Oppimistyö oppijalle - seurauksena hauska oppitunti
Psyka 5 - opettaja kertoo, kuinka kurssi rakentuu verkkoon

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.

Ningit

PSYKOLOGIA PS4

Opettaja.tv


YLEn ajatteluun liittyvät ohjelmat Ajatusdemo ja Ajattelen, siis olen

Ajattelen, siis olen Facebook-sivu

Vinkkiverkko-wikin TVT-sivu

Wikit

PS5 - Persoonallisuus ja mielenterveys
Psykologian johdantokurssi PS1 Kotkan aikuislukiossa, opettajana Anne Rongas

Hankkeet

AVO-hanke
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.