Rakennus- ja talotekniikka


Toteutukset

Blogikirjoitukset

Faktian putkiasentajaopiskelijat sosiaalisessa mediassa PutkiTube -blogi
Talotekniikan opiskelijan oppimispäiväkirjablogi http://juge-juge.blogspot.com/
Talotekniikka http://edgelvi.blogspot.com/ Opettajan blogi

Verkostot

Sometu
Vinkkiverkko
Vinkkiverkko-ryhmä Ratanet
elTRIO Koneenrakennus-, automaatio-, ja metallialan verkko-oppimisverkosto

Työkalut

EDU.fi

on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä.
EDU.fi/Tekniikan ja liikenteen ala
EDU.fi/Hitsaa hiirellä
EDU.fi/Talotekniikan oppimisaihioita
EDU.fi/LVI-verkko-oppimateriaali
EDU.fi/Pientalon lämmitys
EDU.fi/Suomalainen puukerrostalo

Facebook

Rakennusliiton Facebook-sivu
Vesa opettaa sinulle sähkötekniikkaa ja eletroniikkaa

GoogleDocs

Linkkejä tekniikan alan sisällöistä

Ning

Teknokas

Tiedesuunnistus

Nettisivut

Wikipedia

Rakennustekniikka
Talotekniikka

Hankkeet

AVO-hanke

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)

Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun ja sitä koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hanke kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hankekonsortiossa osahankkeita toteuttavat: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy.

Teknokas

Teknologiakasvatuksen keskus TEKNOKAS edistää rakennetun ympäristömme ymmärtämistä ja arvostamista, sekä kannustaa ihmisiä luovuuteen sen edelleen kehittämiseksi. Teknokkaassa vastataan tarpeeseen varmistaa ja kohottaa Suomen innovaatio- ja osaamispotentiaalia. Keskeinen toimintamuoto on kehittää ja levittää yleissivistävän teknologiakasvatuksen sisältöjä, menetelmiä, opetusmateriaaleja ja -välineitä mm. opettajien täydennyskoulutuksen kautta. Teknokkaan sisältöalueita ovat: rakenteet, mekanismit & koneet, sähkö & elektroniikka, automaatio & robotiikka, kemia sekä energian tuottamiseen, varastoimiseen ja käyttämiseen liittyvät perusasiat. Koska teknologia kehittyy usein innovaatioiden kautta, myös ongelmien havaitsemis- ja ratkaisutaitojen kehittäminen sekä luovuuteen kannustaminen ovat tärkeitä teknologiakasvatuksen päämääriä. Innovaatio- ja teknologiakasvatus kuuluu perussivistykseen!